Next Post

วาระการประชุมเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติฟุตบอล จัดการประชุมผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้าง?

จะมีหลายหัวข้อในวาระ การประชุมที่ประชุม IFAB AGM ในเช้าวันศุกร์รวมถึง กฎหมายแฮนด์บอลการทดแทน การถูกกระทบกระแทก...
วาระการประชุมเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติฟุตบอล จัดการประชุมผู้ถือหุ้นมีอะไรบ้าง?

Subscribe US Now